- Et skandinavisk kommunikasjonshus

Vi kan de skandinaviske forskjellene

Med våre 20 millioner innbyggere er Skandinavia et spennende marked. Mye samler oss.

Vi snakker nesten likt, og deler mange av de samme verdiene. Men mye er også ulikt.

 

Vi i MB Skandinavia kjenner forskjellene og likhetene. 

Det betyr at vi vet hva som kan kommuniseres likt og hva som må tilpasses hvert land. 

Våre 300 rådgivere dekker alle disipliner innen kommunikasjon.

 

 

 

 

Arbeider